Reklamační řád

Reklamace:

Pokud zákazník zjistí vadu na dodaném zboží nebo jeho neúplnost (nesprávný typ, barvu, počet..) sdělí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu pracovníkům firmy AMBG LTD s.r.o., kdy tak učiní ve vlastním zájmu řádného vyřízení reklamace.

Osoby pověřené vyřizováním reklamací:
Skladové referentky, tel: +420 596 634 130, e-mail: sklad@ambg.cz

Adresa pro doručení reklamace:
AMBG LTD, s.r.o. , Generála Sochora 1379/6, 708 00  Ostrava- Poruba

Záruka za zboží
Podmínkou pro záruky na dodané zboží v délce 24 měsíců od nákupu je doručení podepsané Faktury nebo Dodacího listu Prodávajícímu dle podmínek uvedených ve VOP. V opačném případě záruka na zboží nevzniká.
Kupující je povinen uplatnit nároky z titulu vad zboží během záruční doby, a to na  e-mailovou adresu: sklad@ambg.cz, na tel. 596 634 130 nebo 800 100 575 a uplatnění nároku potvrdit písemně v tištěné podobě opatřené podpisem oprávněné osoby, a to do 3dnů na adresu Prodávajícího. Při nesplnění některé z uvedených podmínek se k nárokům z vad zboží nepřihlíží a na dodané zboží se bude hledět jako na bezvadné.

Do záruční reklamace nespadají:

  • obruby poškozené nesprávným používáním
  • obruby mechanicky poškozené

Kupující uplatňuje reklamaci za vadu dodávky prodávajícímu v prodejní ceně s daní prodávajícího, ve které bylo zboží fakturováno. Pokud v rámci záruční  reklamace nemůžeme již dodat shodný model, po telefonické nabídce nabídneme náhradní, případně vystavíme Opravný daňový doklad – dobropis.

1. Vady zřejmé při odběru a množstevní reklamace nutno reklamovat neprodleně, nejpozději však do druhého dne od převzetí zboží kupujícím.

Reklamace musí být písemná  nebo telefonická a musí obsahovat:

    • model  a  název reklamovaného zboží /naleznete na stranici/
    • množství reklamovaného zboží
    • popis  reklamace, závady /např. loupe se barva na očnici, prasklý flex na levé stranici apod./)
    • název optiky, telefonický kontakt případně IČO

2. Při přejímce balíku od přepravce (pošta, PPL) je kupující povinen neprodleně prověřit, že balík není porušen nebo jakkoliv poškozen.  Při poškození balík nepřebírat a písemně nás informovat.

Vrácení zboží do 14 dnů bez udání důvodu:
Dopravu nazpět musíte objednávat pouze přes náš sklad. Nejdříve musíte odeslat informaci, že požadujete vrátit zboží a my následně objednáme přepravu nazpět k nám.