Nová segmentace kolekcí MOREL

S novou sezónou SS2023 příchází nová segmentace MOREL kolekcí. Z původních 8 kolekcí jsou nově 3 segmenty. S touto změnou přichází rovněž změna v názvech segmentů a potažmo změna log. Původní kolekce MOREL NOMAD a MOREL MARIUS jsou nově pojmenovány MOREL. MOREL LIGHTEC, OGA, AZUR a KOALI najdeme pod segmentem MOREL LIGHTEC. KolekceMOREL 1880 a Marius MOREL nyní patří segmentu Marius MOREL. I nadále se však jedná o silné, vzájemně se doplňující segty.