Veletrhy 2017






 23. – 24. 9. v Olomouci - 12. ročník kongresu OPTOMETRIE-OPTIKA 2017 


 







 8. - 9.9.2017  EXPOOPTIK TRENČÍN 2017




 




 6. - 9.10.2017  SILMO 2017, Paris


 




 10. - 12.3.2017  OPTA 2017, Brno


 


 



 25.2. - 27.2.2017 MIDO 2017, Miláno - Itálie